logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor: 

Prof. dr Predrag Popović

 

Ova knjiga je sinteza saznanja, iskustava i stavova autora, zasnovanih na sopstvenim istraživanjima, iskustvu tokom radu u Institutu za nuklearne nauke "Vinča", na poslovima izgradnje mreže akreditovanih laboratorija za ispitivanje i etaloniranje i u svojstvu osnivača Sertifikacionog i Kontrolnog tela za proizvode.

Autor je nastojao da izložena materija omogući čitaocima da, na što jednostavniji način, ovladaju oblastima od izuzetnog značaja za privredni razvoj i integrativne procese naše države.

Knjiga na pregledan način prezentuje sistem akreditacije na međunarodnom i nacionalnom nivou, osnovne principe tehničkog zakonodavstva Evropske Unije, u skladu sa direktivama zasnovanim na Novom i Globalnom pristupu i proces transportovanja u zakonodavno-pravni sistem Republike Srbije. Analizirano je aktuelno stanje tehničkog zakonodavstva u Srbiji sa težištem na četiri osnovna zakona iz domena infrastrukture kvaliteta i tehničkim propisima koji podržavaju ove zakone.

 

Sadržaj:

1. Uvod

2. Uloga i značaj akreditacije

3. Standardi i propisi za rad akreditacionih tela

3.1.  Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17011

3.2.  Pravila akreditacije Akreditacionog tela Srbije

3.3.  Akreditacija u Republici Srbiji

4. Zahtevi standarda za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti

4.1.  Laboratorije za ispitivanje / etaloniranje – zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025

4.2.  Kontrolisanje proizvoda i procesa – zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17020

4.3.  Sertifikacija sistema menadžmenta – zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17021

4.4.  Sertifikacija proizvoda – zahtevi standarda SRPS EN 45011

4.5.  Sertifikacija stručnih lica – zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17024

5. Projektovanje dokumentacije za akreditaciju

5.1.  Akreditacija laboratorija za ispiivanje / etaloniranje

5.2.  Projektovanje dokumentacije setifikacionog tela za proizvode

5.3.  Projektovanje dokumentacije kontrolnog tela za proizvode

6. Tehničko zakonodavstvo Evropske Unije – Novi globalni pristup

6.1.  Funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske Unije i slobodan protok robe

6.2.  Područje primene direktiva Novog pristupa

6.3.  Odgovornosti

6.4.  Usaglašavanje sa direktivama

6.5.  Postupak ocenjivanja usaglašenosti

6.6.  Ovlašćena (prijavljena) tela

6.7.  CE označavanje

6.8.  Tržišni nadzor

6.9.  Spoljni aspekti

6.10.  Harmonizacija nacionalne tehničke regulative sa direktivama zasnovanim na Novom i Globalnom pristupu

7. Aktuelno stanje tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji

7.1.  Zakoni iz područja infrastrukture kvaliteta

8. Donošenje i primena tehničkih propisa

8.1.  Struktura i zahtevi Pravilnika o bezbednosti mašina

8.2.  Harmonizovani standardi i ocena rizika mašina