logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Mr Manojlo Kostić

 

Ova knjiga može biti od velike koristi kako studentima tako i svim zaposlenima čija kompanija se kandiduje za dodelu nagrade za kvalitet. Detaljno i pregledno su opisana tri najznačajnija TQM modela za poslovnu izvrsnost.

Saznaćete koje su to najpoznatije kompanije koje su dobitnici nacionalnih i regionalnih nagrada za kvalitet, kao i šta je sve potrebno da bi se uopšte konkurisalo za nagradu. Znaćete koji su to kriterijumi koji se ocenjuju i kako se ocenjuju. Na osnovu primera koji su dati u knjizi primetićete da su lideri u oblasti kvaliteta finansijski najuspešnije organizacije.

Sadržaj knjige:

 

Predgovor

1. Uvod

1.1.   Pojam i značaj kvaliteta

1.2.   Razvoj kvaliteta po regionima

1.3.   Osnovne karakteristike savremenog koncepta kvaliteta

1.4.   Definicije kvaliteta

1.5.   Razvoj funkcije kvaliteta

1.6.   Koncept menadžmenta kvalitetom zasnovan na standardima

1.7.   TQM koncept

1.8.   Unapređenje kvaliteta primenom standarda ISO 9000 i TQM koncepta

 

2. Učitelji (gurui) kvaliteta i njihovi modeli TQM-a

2.1.   Deming

2.2.   Juran

2.3.   Crosby

2.4.   Feigenbaum

2.5.   Ishikawa

2.6.   Tagouchi

 

3. Pregled najpoznatijih TQM modela za poslovnu izvrsnost

3.1.   Japanski model (Demingova nagrada)

3.2.   Američki model (Malcolm Baldrige nagrada)

3.3.   Evropski model (EQA nagrada)

 

4. Japanski model za poslovnu izvrsnost (Demingova nagrada)

4.1.   Kategorije nagrade

4.2.   Demingova nagrada - od prijave do nagrade

4.3.   Struktura TQM modela za dodelu nagrade

4.4.   Uloga komiteta za dodelu nagrade

4.5.   Dobitnici Demingove nagrade

4.6.   Iskustva top menadžmenta

 

5. Američki model za poslovnu izvrsnost (MBNQA nagrada)

5.1.   Osnovne karakteristike MBNQA modela

5.2.   MBNQA Biznis (osnovni) model

5.3.   MBNQA Model za obrazovanje

5.4.   MBNQA Model za zdravstvo

5.5.   Dobitnici MBNQA nagrade

 

6. Evropski model za poslovnu izvrsnost (EQA nagrada)

6.1.   Struktura EFQM modela

6.2.   Kriterijumi EFQM modela

6.3.   Opis EQA nagrade

6.4.   Dobitnici EQA nagrade

6.5.   Domaći TQM model (nagrada OSKAR KVALITETA)

 

7. Literatura