logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Autor:

Dr Radoslav Raković

 

Vrednost ove knjige se pronalazi u tome što je pisana za širok krug čitalaca, kako onih koji se bave oblašću kvaliteta tako i onih koji bi hteli da saznaju nešto više o toj oblasti.

Pisac je saslušao pitanja koja se stalno postavljaju, i u ovoj knjizi odgovorio na njih. Domaće publikacije u oblasti kvaliteta uglavnom se odnose na tumačenje standarda ili su u osnovi teorijske. Ova knjiga Dr Raković-a uspela je da se izdvoji od ostalih publikacija u oblasti kvaliteta i da zaista pomogne čitaocu da se izbori sa apstraktnim pitanjima i da krene ka praktičnoj primeni. Nakon čitanja ove knjige nećemo više imati nedoumica oko osnovnih pojmova u sistemima kvaliteta.

Delovi:

Deo I: Uvod

Deo II: Proces upravljanja projektima

 • Glava 1: Šta je to kvalitet?
 • Glava 2: U čemu je razlika između ...?
 • Glava 3: Šta bi još trebalo znati ...?

Deo III: Menadžmet kvalitetom

 • Glava 4: Principi sistema kvaliteta
 • Glava 5: Dokumenti sistema kvaliteta
 • Glava 6: Vrednovanje sistema kvaliteta
 • Glava 7: Održavanje, poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta

Deo IV: Poslovna izvrsnost

 • Glava 8: Postulati poslovne izvrsnosti
 • Glava 9: Kriterijumi nagrade za poslovnu izvrsnost
 • Glava 10: Metodologija ocenjivanja poslovne izvrsnosti

Deo V: Zablude

 • Glava 11: Zablude o kvalitetu

Deo VI: Rečnik osnovnih pojmova

Deo VII: Literatura

Pogovor