logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Da li nam je potrebna sertifikacija sistema menadžmenta i zašto jeste?

Autori: Mirko Gavrilović, Gordana Pejović

mart 2019. godine

PREUZMITE