logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Sistematičnost u prikazu i pristupu dokumentovanom sistemu menadžmenta organizacije

Autori: Zdravko Erdeljan

oktobar 2017. godine

PREUZMITE