logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Strategija upravljanja rizicima u malim i srednjim preduzećima

Autori: Zdravko Erdeljan

jul 2017. godine

PREUZMITE