logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Liderstvo i značaj sistemskog pristupa menadžmentu rizicima u poslovanju

Autori: Mirko Gavrilović i Ivana Tepčević

oktobar 2016. godine

PREUZMITE