logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Lideri u organizaciji u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001 2015

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE