logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Značaj i mogućnosti Internet marketinga u oblasti kvaliteta

Autor: Stanislava Timotijević

Stručni rad, Festival kvaliteta, 2010. godina

PREUZMITE