logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Zahtevi standarda i zakona u dokumentacionom sistemu madžmenta organizacije

Autor: Zdravko Erdeljan

PREUZMITE