logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vanjski kontekst organizacije

Autor: Miroslav Drljača

9th Research/Expert Conference ”QUALITY 2015“, Neum, B&H, June 10 – 13, 2015

PREUZMITE