logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uvođenje standarda iso 28000 u integrisani men sis kao komparativna prednost pomorskih kompanija u Crnoj Gori

Autor: Pavle Popović

PREUZMITE