logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Unutarnji i vanjski kontekst organizacije

Autori: Miroslav Drljača, Marko Bešker i Josip Čiček

16. međunarodni simpozij o kvaliteti/16th, Opatija, Hrvatska,18.-20.3.2015.

PREUZMITE