logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Tranzicija linearne u kružnu ekonomiju (Koncept učinkovitog upravljanja otpadom

Autor: Miroslav Drljača

III. međunarodna naučno stručna konferencija u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije

PREUZMITE