logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

The Interpretation and Implementation of SRPS ISO IEC 17021 Standards

Autori: Jelena Ruso i Vera Stojanović

PREUZMITE