logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard ISO 50001- prednost za lidere u oblasti energetske efikasnosti

Autori: Vojislav Božanić i Bojana Jovanović

Stručni rad, VI MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE Novi Sad, oktobar 2012. godina

PREUZMITE