logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Razvoj podrške za menadžment idejama u okviru domaćeg web portala

Autori: Stanislava Timotijević i Vuk Maksimović

Stručni rad, Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama YU INFO, 2011. godina

PREUZMITE