logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane u Srbiji, analiza uočenih problema i predlozi za njihovo prevazilaženje

Autor: Jovanka Ninković

Završni rad specijalističkih studija, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, 2009. godina

PREUZMITE