logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pristupni pregovori sa EU i održivi razvoj

Autor: Zoran Pendić

VIP BLOG o održivom razvoju: pogled iz jugoistočne Evrope; cirsd.org, 2015. godina 

PREUZMITE