logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Primena CRM tehnologije na WEB portalu

Autori: Stanislava Timotijević i Vuk Maksimović

Stručni rad, Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama YU INFO, 2011. godina

PREUZMITE