logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Primena CAF modela u Ministarstvu poljoprivrede

Autor: Marija Šaš

Seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE