logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Occupational health and safety using data mining

Autori: Jelena Ruso, Vera Stijanović

PREUZMITE