logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Model samoocjenjivanja na primjeru sertifikovanog poslovnog sistema

Autor: Mr Danilo Radoman

Magistarski rad, Mašinski fakultet, Univerziteta Crne Gore - Podgorica, 2007. godina

PREUZMITE