logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Menadžeri i Lideri, da li se razlikuju?

Autor: Stanislav Lisse

Prva verzija članka objavljena je u časopisu „Kvalitet&izvrsnost", god III, broj 11-12, str. 48

PREUZMITE