logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kvalitet i QMS turističke agencije

Autor: Dr Dragan Rajković

Stručni rad, Projekat IQEP, 2010. godina

PREUZMITE