logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kvalitet društva i kvalitet života

Autori: Boško Gavović i Stanislava Timotijević

Stručni rad, Nedelja kvaliteta, 2012. godina

PREUZMITE