logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Koncept kružne ekonomije

 Autor: Miroslav Drljača

Časopis Kvalitet & izvrsnost, Vol. IV, No. 9-10, Fondacija za kulturu kvalieta i izvrsnost, Beograd

PREUZMITE