logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Komplementarnost zahtjeva ISO 9001 sa konvencijama (SOLAS, MARPOL i LOAD LINE) i njihova usaglašenost sa obaveznim pravilima u kompaniji

 Autor: Pavle Popović

"Komplementarnost zahtjeva ISO 9001 sa konvencijama (SOLAS, MARPOL i LOAD LINE) i njihova usaglašenost sa obaveznim  pravilima  u kompaniji"

PREUZMITE