logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 27001:2005 - potreba ili obaveza

 Autor: Dragan Marković

 stručni rad, Svetski dan kvaliteta, 2011. godina

PREUZMITE