logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima

  Autor: Dr Dragan Rajković

 doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, 2010. godina

PREUZMITE