logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Evropska nagrada za kvalitet (EFQM) i IMS

Autor: Marija Šaš

seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE