logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

EFQM (Evropa) i Integrisani sistemi menadžmenta

Autor: Ana Veselinović

seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE