logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Asset Management - Serija standarda ISO 55000

Autori: dr Dejan Curović i Mirko Gavrilović

stručni rad, FORUM KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 

novembar 2012. godine

PREUZMITE