logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Trendovi u bezbjednosti hrane u 2019 – od sistema do kulture - II DIO

Autor: Ljiljana Šljivić

stručni rad, objavljen u časopisu Pivarac

februar 2020. godine

PREUZMITE