logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

StandCert d.o.o. - Vaš pouzdan partner u postupku sertifikacije. Zajedno stvaramo nove vrednosti i činimo svet sigurnijim. StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008 godine.

 

Jedno je od vodećih sertifikacionih tela u regionu, prepoznato po kompetentnosti osoblja, kvalitetu usluge, posvećenosti klijentima, nepristrasnosti, objektivnosti, odgovornosti i poverenju.
StandCert d.o.o. obezbeđuje svojim klijentima da smanje rizike i prepoznaju prilike, povećaju produktivnost i efektivnost, podignu kulturu rada, da budu konkuretni kako na lokalnom tako i globalnom tržistu.

 

Oblast delovanja StandCert d.o.o.:

 •  sertifikacija sistema menadžmenta
 •  sertifikacija osoba
 •  obuke


SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA

Kompetentnost StandCert d.o.o. za sprovođenje sertifikacije sistema menadžmenta je potvrđena kroz dobijanje akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS (Sertifikat o akreditaciji br. 08-005) . Na osnovu potpisanog multilateralnog sporazuma između ATS I IAF, sertifikati koje izdaje StandCert su važeći i priznati u celom svetu.

StandCert d.o.o. je akreditovan za sertifikaciju sledećih sistema menadžmenta:

 •  Sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
 •  Sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
 •  Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS SRPS 45001:2018
 •  Sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2018
 •  Sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014
 •  Sistema menadžmenta kvalitetom-medicinska sredstava prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 13485:2017


StandCert pruža i usluge sertifikacije i provera prema sledećim dokumentima:

 •  HACCP- CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 – 2003 i HACCP-CXC 1-1969:2020
 •  SRPS EN ISO 50001:2018 Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
 •  SRPS ISO 10002:2019 Menadžment kvalitetom, Zadovoljstvo korisnika, Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama
 •  SRPS ISO 37001:2017 Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
 •  SRPS ISO 31000:2019 Menadžment rizikom - Smernice
 •  SRPS EN ISO 22301:2020 Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Zahtevi
 •  SRPS EN 9120 : 2018 Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, svemirske i odbrambene tehnologije
 •  SRPS ISO 26000:2011 Uputstvo o društvenoj odgovornosti
 •  SRPS ISO/IEC 20000-1:2018 Informacione tehnologije -Menadžment uslugama – Deo 1:


Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama

 •  SRPS ISO 55000:2018- Menadžment imovinom Opšti pregled, principi i terminologija
 •  SRPS ISO/PAS 45005:2021 Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID-19- Opšte smernice za organizacije
 •  SRPS EN ISO 41001:2018 Menadžement održavanjem objekata i opreme- Sistemi Menadžmenta- Zahtevi sa uputstvom za korišćenje


OBUKE

 •  StandCert shvata da je znanje jedan od najznačajnijih resursa. StandCert pruža usluge obuke za sve zainteresovane strane. Obuke se izvode u prostorijama StandCerta, u prostorijama klijenata („in house”), kao i putem WEB aplikacije (WEBINAR)
 •  Naša konkurentnost leži u pouzdanoj i dokazanoj sposobnosti da brzo i efektivno odgovorimo na promenljive zahteve iz oblasti sistema menadžmenta
 • Stručni tim predavača StandCert d.o.o. sprovodi niz obuka iz oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti hrane, menadžmenta procesima, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti informacija, menadžmenta rizicima, obuke za interne i eksterne proveravače za sisteme menadžmenta, kao i obuke u specifičnim tehničkim oblastima, obuke za GDPR, primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao i mnoge druge, prilagodjavajuci se potrebama klijenata i potrebama tržista, stvarajući kompetentne i konkurentne resurse za rad.
 • Iskusni predavači prenose iskustvo i znanje iz prakse. Kroz interaktivne radionice polaznici stiču veštine i alate odmah primenljive u njihovim oblastima delovanja.
 • StandCert realizuje i obuke koje su odobrene za potrebe sertifikacije osoba za kategorije osoba za koje je StandCert akreditovan kao sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba.

 

SERTIFIKACIJA OSOBA

StandCert d.o.o. je prvo domaće akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta i ocenjivanja usaglašenosti. Kompetentnost StandCert d.o.o. za sprovođenje sertifikacije osoba potvrđena je od strane Akreditacionog tela Srbije (Sertifikat o akreditaciji br. 07- 007).
StandCert d.o.o. je akreditovani za sertifikaciju sledećih kategorija osoba:

 •  Interni proveravači za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
 •  Interni proveravači za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
 •  Interni proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema SRPS ISO 45001:2018
 •  Interni proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018
 •  Interni proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014
 •  Interni proveravači za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2017
 •  Proveravači za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
 •  Proveravači za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
 •  Proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema SRPS SRPS 45001:2018
 •  Proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018
 •  Proveravači za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014


StandCert d.o.o. pruža i usluge sertifikacije menadžera za sistem menadžmenta.
Kroz sertifikaciju osoba StandCert d.o.o. potvrđuje znanje i veštinu za sprovođenje provera kao i za planiranje, razvoj, primenu i sprovođenje sistema menadžmenta, što daje sigurnost oragnizaciji koja angažuje proveravača da ima kompetentnog, kvalifikovanog proveravača odnosno menadžera za sistem menadžmenta.


Najvažniji resursi StandCert d.o.o.:

 •  stalno zaposleno osoblje - sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta (14 zaposlenih)
 •  proveravači pod ugovorom - koji imaju dugogodišnje iskustvo i kompetentnost u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta u različitim tehničkim oblastima ( 70 proveravača )
 •  tehnički eksperti - kompetentni za obavljanje ekspertize u pojedinim oblastima sertifikacije ( 95
  tehničkih eksperata)


Dobrodošli u StandCert!

Dodatne informacije

 • Adresa:
 • Bulevar vojvode Mišića 39a
 • Mesto:
 • 11000 Beograd
 • Telefoni:
 • 011 2651 499
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.standcert.rs
 • Matični broj:
 • 20480211
 • PIB:
 • 105883800
 • Godina osnivanja:
 • 2008
 • Broj akreditacije:
 • 08-005
 • Izdat od:
 • ATS
 • Područje akreditacije:
 • QMS, EMS, OHSAS, FSMS, ISMS, MDQMS
 • Broj akreditacije:
 • 07-007
 • Izdat od:
 • ATS
 • Područje akreditacije:
 • sertifikacija internih proveravača i proveravača za sisteme menadžmenta QMS, EMS, OHSAS, FSMS, ISMS i internih proveravača za laboratorije

Skinite prilog StandCert___Obim_akredit.pdf Skinite prilog StandCert___Obim_akreditacije.pdf