logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SIQSlovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.


Naš cilj je da ponudimo široku i sveobuhvatnu podršku i pomognemo organizacijama da ostvare svoje ciljeve u pogledu kvaliteta proizvoda i radi povećanja produktivnosti i efikasnosti samih organizacija. Za više od 50 godina na tržištu u radu sa organizacijama doprinosimo porastu produktivnosti, poboljšanju kvaliteta i napretku ka visokom kvalitetu poslovanja.

Međunarodna validnost i visok profesionalni nivo našeg rada je podržan od strane određenih akreditacija i članstvom u međunarodnim sertifikacijskim šemama i udruženjima. Osnovna konkurentska prednost SIQ je znanje i iskustvo naših stručnjaka, međunarodna prepoznatljivost i kredibilitet, fleksibilnost, integrisana rešenja i uvođenje novih usluga uz stalno prilagođavanje tržištu.


Obim delatnosti:


- Ocena i sertifikacija sistema menadžmenta: ISO 13485, ispitivanje medicinskih proizvoda prema direktivi MDD 93/42/EEC u cilju dobijanja CE znaka, ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001/BS OHSAS 18001, Sistem HACCP, IATF 16949, ISO/EC 27001, GRI, FSC CoC, Model NVO, Model KzBVIP ...


- Ispitivanje i sertifikacija proizvoda: Ispitivanje električne bezbednosti proizvoda i elektromagnetske kompatibilnosti. Ispitivanja za CE znak, kontrola proizvodnje, međunarodna sertifikacija. Ispitivani uređaji mogu dobiti sertifikacioni znak SIQ, SIQ checked, ENEC.


- Ispitivanje i sertifikacija proizvoda prema Direktivi o bezbednosti mašina - 2006/42/EU i grupi harmonizovanih standarda (EN).


- Ocena usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema prema Direktivi o interoperabilnosti železničkog sistema unutar Zajednice - 2008/57/EU i grupi harmonizovanih standarda (EN) u okviru sledećih interoperabilnih podsistema:

 • Energija,
 • Železnička vozila,
 • Kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo i
 • Kontrola, upravljanje i signalizacija – deo na vozilima.SIQ je imenovano telo sa identifikacijskim brojem 1304 za sledeće evropske direktive:


EMC – Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2014/30/EU),


MD – Direktiva za mašine (2006/42/EU),


MDD – Direktiva za opšta medicinska sredstva (93/42/EGS sa izmenama),


ATEX – Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (2014/34/EU),


RTTE – Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (1999/5/EC)*,


RED – Direktiva za radijsku opremu (2014/53/EU),


Noise – Direktiva buke (2000/14/EU),


MID – Direktiva za merne instrumente (2014/32/EU),


CPR – Uredba za gradjevinske proizvode (305/2011)-


RAIL – Direktiva za interoperabilnost železnice u okviru Zajednice (2008/57/EU).

* posle prelaznog perioda primenjiva će se samo RED direktiva


 
- Metrologija: Ključne usluge, kalibracije mernih instrumenata, kontrola mernih instrumenata, kalibracija i kontrola mernih instrumenata za tehničke preglede vozila, oznaka CE - Pravilnik o mernim instrumentima, prenos znanja i projekti, kalibracija i kontrole.


- Tehnologije igara na sreću: Ključne usluge, testiranje proizvoda tehnologija igara na sreću, sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću, kontrola tehnologija proizvoda igara na sreću.


- Obrazovanje: Ključne oblasti obrazovanja, kvalitet, okolina i energija, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita informacija, bezbednost hrane, laboratorije, tehničko zakonodavstvo, kvalitet u vaspitanju i obrazovanju, kadrovski menadžment. Intenzivna osposobljavanja: Škola kvaliteta, Škola HACCP i sertifikacija specijalista, Škola kvaliteta ISO/TS 16949, Škola rukovođenja.


- Međunarodni projekti: Ključne oblasti, implementacija međunarodnih projekata, posebno u oblasti MSTK (metrologije, standardizacije, testiranja i kvaliteta) i MSP (mala i srednja preduzeća, direktive EU novog pristupa, oznaka CE).
 
SIQ danas ima poslovne partnere u 65 zemalja širom sveta. Moto naše organizacije je da kroz naše znanje, iskustvo i partnerski odnos, nudimo kompletna rešenja – ključeve poslovnog uspeha


SIQ je institucija koja pruža najširi spektar usluga u svetu u okviru svojih registrovanih delatnosti. Naš spektar usluga je Vaša prednost!

 

KLJUČNI LJUDI

 

Rbr.
Ime i prezime
Uža ekspertska oblast
e-mail tel
1. Zoran Vuković Direktor Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 63 27 90 24
2. Jasmina Vlajić Menadžer prodaje Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 64 21 31 048
3. Milan Savić Stručni saradnik za sisteme menadžmenta Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 69 15 23 915
4. Dušan Mijuca Rukovodilac područja za železnicu i mašinstvo Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 63 86 71 827

 

Dodatne informacije

PREDSTAVNIŠTVO SIQ u Beogradu

 • Adresa:
 • Cara Dušana 266
 • Mesto:
 • Zemun, Beograd
 • Telefoni:
 • 011/2615-23, 011/3162-162, 011/3169-396
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.siq.si
 • Matični broj:
 • 29031495
 • PIB:
 • 106661364
 • Godina osnivanja:
 • 2010
 • Broj akreditacije:
 • preko 20

 • Izdat od:
 • SA (Slovenska akreditacija); JAZMP (Javna agencija Republike Slovenije za lekove i medicinska pomagala)
 • Područje akreditacije:
 • ISO 13485; MDD 93/42/EEC; ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001; ISO 50001; ISO/TS 16949, Sistem HACCP; ISO 22000; ISO 16001; ISO/IEC 27001; Qweb 2.0:2005; FSC CoC; NVO MODEL : 2008; SA 8000:2001…
 • Broj proverivača:
 • 27

 

Skinite prilog SIQ_KATALOG_1.pdf Skinite prilog Akreditacija_CS_001_1.pdf Skinite prilog Priloga_CS_001_1.pdf Skinite prilog Akreditacija_SI_V_0001_1.pdf Skinite prilog 2012_03_07_odlocba_MDD_1.pdf Skinite prilog Priloga_SI_V_0001_1.pdf