logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Općina Novi Grad sufinansira troškove certificiranja proizvoda i usluga sedam kompanija

Općina Novi Grad Sarajevo od 2018. godine kontinuirano provodi podsticajnu mjeru sufinansiranja troškova certificiranja proizvodnih procesa, proizvoda i usluga za privredne subjekte s područja općine Novi Grad Sarajevo.

 

Ovu mjeru provodi Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju. Certificiranje proizvoda, usluga, proizvodnih procesa i osoblja je proces kojim ovlaštene agencije potvrđuju određeni nivo kvalitete, odnosno vrijednosti proizvoda ili usluga.

Pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Emir Dedović u zgradi Općine potpisao je ugovore sa predstavnicima sedam firmi s područja općine Novi Grad Sarajevo: "Kristal" d.o.o., "Institut za certificiranje sistema" d.o.o., "Jami" d.o.o, "Lumberjack" d.o.o. , "Heljdaeko" d.o.o, "Proven" d.o.o i "D – inžinjering" d.o.o.

Pomoćnik Dedović istakao je da je ovo jedna od mjera koje će Općina nastaviti i u 2023. godini na svom području.

"Pored radnih mjesta pokušavamo našim privrednicima s područja općine Novi Grad pomoći da certificiraju svoje djelatnosti, prije svega svoju proizvodnju kako bi postali konkurentniji na tržištu na kojem oni djeluju", kazao je Dedović.

Emina Latifović, direktorica firme "Heljdaeko" kazala je da firma na tržištu postoji 22 godine, te da trenutno ubrzano rade na povratku kooperanata koje su imali u periodu 2004. i 2005. godine u Bosni i Hercegovini. Cilj im je kako kaže da heljda ponovo "oživi" na području naše države. Latifović je također istakla da im je "Halal" certifikat omogućio još bolji napredak na tržištu rada.

 

 

Izvor: akta.ba