logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana EA MAC obuka za nove ocenjivače EA

EA je sproveo obuku u decembru 2023. godine za potencijalne ocenjivače EA među kojima je bio i predstavnik ATS-a.

 

Obuka je održana u Parizu, u periodu od 12. do 14. decembra a domaćin je bio EA Sekretarijat. Obuke novih članova predstavljaju ključnu inicijativu za razvijanje neophodnih veština među potencijalnim ocenjivačima.

Pod vođstvom iskusnih trenera, među kojima su bili Maria Papatzikou, predsednica Komiteta za multilateralne sporazume (ESYD, Grčka), Sergio Guzzi, predsednik Komiteta za laboratorije (ACCREDIA, Italija), Nicole Meuree Vanlaethem, vođa tima (BELAC, Belgija), i Ankica Barišić, menadžer za kolegijalna ocenjivanja i ocenjivače (EA Sekretarijat), obuka je imala za cilj pružanje učesnicima sveobuhvatno razumevanje procesa kolegijalnog ocenjivanja, zahteva kao i same praktične primene. Takođe, obuka je imala za cilj dobijanje uvida u osnovne procese koji podržavaju EA sistem kolegijalnog ocenjivanja.

Osnovni cilj obuke je bio povećanje broja kolegijalnih ocenjivača, što predstavlja ključnu obavezu za svako nacionalno akreditaciono telo (NAT) u okviru EA. Ovo je posebno važno jer su potpisnici EA MLA obavezni da obezbede kolegijalne ocenjivače za sistem kolegijalnog ocenjivanja.

Bilo je ukupno 19 učesnika iz 18 EA NAT. Kroz rad u grupama, diskutovali su o tome kako bi EA ocenjivač trebalo da oceni efikasnu primenu zahteva, pokrivajući aspekte kao što su preispitivanje dokumenata, intervjui, posmatranje/osvedočenje, izveštavanje i upravljanje nalazima. Diskusije su se fokusirale na identifikaciju dokaza usaglašenosti i istaknutost specifičnih rizika i uzroka neusaglašenosti.

Nakon obuke, treneri su ocenili performanse učesnika i dali preporuke za kvalifikaciju EA ocenjivača na osnovu:

razumevanja i svesti učesnika o procesu ocenjivanja kao i zahtevima.
pokazane sposobnosti efikasnog rada kao ocenjivača, uključujući odlike poput posvećenosti, otvorenosti uma, timskog rada i dobrih komunikacionih veština, posebno ističući veštinu komunikacije na engleskom jeziku
Na ovoj konkretnoj obuci kvalifikovalo se 7 novih kolegijalnih ocenjivača, unapredivši postojeći tim od 96 članova EA, i 9 ocenjivača koji su na obuci (ukupno 38). Treneri su takođe izrazili zadovoljstvo što su došle nove generacije mladih eksperata za akreditaciju visokog potencijala koji će sigurno doprineti sistemu kolegijalnog ocenjivanja.

 

 

Izvor: ats.rs