logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova vrsta akreditacije proizvođača referentnih materijala u skladu sa SRPS EN ISO 17034:2017

Obaveštavamo Vas da Akreditaciono telo Srbije proširuje oblast svog rada na novu vrstu akreditacije proizvođača referentnih materijala prema standardu SRPS EN ISO 17034:2017 - Opšti zahtevi za kompetentnost proizvođača referentnih materijala.

 

Nakon uspešno sprovedenih obuka, koje su realizovane uz pomoć TAIEX projekta i kolega eksperata iz grčkog akreditacionog tela (ESYD) i iz grčke Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane, ATS se posvetio razvoju dokumentacije za potrebe nove vrste akreditacije proizvođača referentnih materijala prema standardu SRPS EN ISO 17034:2017. Izrađena su nova i ažurirana postojeća dokumenta kako bi se omogućilo otpočinjanje akreditacije proizvođača referentnih materijala u skladu sa SRPS EN ISO 17034:2017. 

Potrebna dokumenta možete preuzeti OVDE

Nadamo se da će se proizvođači referentnih materijala opredeliti za potvrđivanje svoje kompetentnosti kroz proces akreditacije, a u interesu samih korisnika referentnih materijala, kao i celokupne privrede Republike Srbije.

 

Izvor: ats.rs