logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poziv za stručnjake iz oblasti elektrotehnike

U toku je faza javne rasprave na prevod na srpski jezik dva SRPS standarda iz ove oblasti. Tekstovi nacrta koje je pripremila Komisija za standarde i srodne dokumente KS N064, Električne instalacije dostupni su na uvid svim zainteresovanim stranama, uz prethodno otvoren korisnički nalog na veb-strani Instituta.

 

Svi registrovani korisnici mogu ostaviti svoj komentar i predlog za izmenu sadržaja nacrta, koji će naknadno biti uzeti u razmatranje na sastanku Komisije.

Domaći stručnjaci iz oblasti elektrotehnike, naročito projektanti električnih instalacija, kao i predstavnici zakonodavnih tela za ovu oblast, pozivaju se da učestvuju u javnoj raspravi na nacrte standarda naSRPS HD 60364-7-711:2024, Električne instalacije niskog napona – Deo 7-711: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Izložbe, sajmovi i štandovi (https://iss.rs/sr_Cyrl/project-translation/feedback/906) i naSRPS HD 60364-8-1:2024, Električne instalacije niskog napona – Deo 8-1: Funkcionalni aspekti - Energetska efikasnost (https://iss.rs/sr_Cyrl/project-translation/feedback/907), koja je započela 5. februara i trajaće do 5. odnosno do 20. marta 2024. godine.

naSRPS HD 60364-7-711 se primenjuje za privremene električne instalacije za izložbe, sajmove i štandove (uključujući mobilne ili prenosive displeje i opremu), zajedno sa opštim zahtevima iz dela od 1 do 6 serije standarda IEC 60364.

naSRPS HD 60364-8-1 ima za cilj da pruži zahteve i preporuke za električni deo sistema menadžmenta energijom (EMS). Važno je naglasiti da je reč o potpuno drugačijoj metodologiji za projektovanje i ocenu energetske efikasnosti (EE) novih i postojećih električnih instalacija zgrada ili sistema u odnosu na prethodnu verziju, i zato je što veće uključivanje stručne javnosti u donošenje konačne verzije standarda od izuzetne važnosti.

Svojim komentarima profesionalci iz ove oblasti daju veliki doprinos kvalitetu nacionalnih standarda na srpskom jeziku, a samim tim i razvoju nacionalne standardizacije.

 

 

Izvor: iss.rs