logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana obuka o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043

U toku prošle nedelje u Briselu je održana dvodnevna obuka "Train-the-Trainer" koju je organizovao Komitet za laboratorije EA o akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP) prema novom izdanju standarda ISO/IEC 17043:2023.

 

Obuci je prisustvovalo 55 učesnika, kako bi se bavili revizijom standarda ISO/IEC 17043 (koji je objavljen u maju 2023.) i kako bi se razumele promene uvedene u ovaj standard. Revizija je bila neophodna pre svega da bi se standard uskladio sa novom strukturom standarda ISO 17000 serije, sa zahtevima podeljenim u sledeće glavne teme: opšti zahtevi, zahtevi za strukturu, resurse; zahtevi za proces i zahtevi za sistem menadžmenta.

Provajderi za ispitivanje osposobljenosti (PTP) igraju značajnu ulogu u različitim ispitivanjima, od medicinskog sektora do procena bezbednosti i životne sredine. Oni pružaju platformu laboratorijama koje žele da predstave svoje aktivnosti i potvrde da su njihovi rezultati u saglasnosti sa rezultatima drugih laboratorija. Odnosno, to je alat dizajniran da otkrije potencijalne skrivene greške koje su napravile laboratorije. Sa stanovišta nacionalnih akreditacionih tela (NAT), to služi kao alat za potvrdu njihove kompetentnosti. Ključna stvar je da je PTP treća strana koja pruža nezavisnu i nepristrasnu evaluaciju performansi laboratorija.

Obuka "Train-the-Trainer" ima za cilj da obavesti NAT o novim ili revidiranim standardima ili srodnim dokumentima koji mogu uticati na proces akreditacije. Upravo u nazivu ove obuke stoji njena ideja a to je da se obuče pojedinci koji pripadaju NAT koji će zatim obučavati druge i proširiti znanja iz ove oblasti. Obuka je organizovana u formatu radionice, za koju se smatra da je idealan način postizanja najboljih rezultata u smislu dubokog razumevanja zahteva i kako se oni mogu ocenjivati na harmonizovan način među svim NAT, posebno za neka ključna pitanja.

 

 

Izvor: ats.rs