logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen dokument SRPS IWA 34, Žensko preduzetništvo - Ključne definicije i opšti kriterijumi

Zbog sve većeg interesovanja za temu koja se odnosi na rodnu ravnopravnost i žensko preduzetništvo, Institut za standardizaciju Srbije je objavio dokument koji pripada kategoriji dokumenata srodnih standardu – sporazum međunarodne konferencije SRPS IWA 34, Žensko preduzetništvo – Ključne definicije i opšti kriterijumi.

 

Ovaj dokument pripremila je Komisija za standarde i srodne dokumente KS A268, Održivost i društvena odgovornost.

SRPS IWA 34 predstavlja prevod sporazuma međunarodne konferencije IWA 34:2021 sa engleskog na srpski jezik. Međunarodni dokument je razvijen tokom dve virtuelne radionice, razmenom komentara između učesnika radionica. Za ovaj proces prijavilo se ukupno 368 eksperata iz 77 zemalja. Spisak eksperata koji su učestvovali u jednoj ili obe radionice, ili su dostavili pisane komentare, dat je u Prilogu A ovog dokumenta. Međutim, mnogo više stručnjaka se registrovalo za proces, bili su stalno informisani i imali su mogućnost da učestvuju i tako daju svoj doprinos.

Ovaj dokument uspostavlja skup definicija koje se odnose na žensko preduzetništvo, kao što su one za poslovanje u vlasništvu žena i poslovanje koje vode žene. Takođe, u njemu se mogu naći i definicije zadruga koje vode žene i neformalnih privrednih subjekata koje vode žene. Definicije se mogu koristiti, na primer, u programima ekonomskog osnaživanja žena (kao što su programi nabavke i trgovine) i za prikupljanje međunarodno uporedivih podataka o ženskom preduzetništvu, uključujući i podatke o uticaju na lokalne i nacionalne ekonomije. Dokument sadrži i kriterijume za vrednovanje relevantnih faktora koji se odnose na ove definicije, kao što su vlasništvo, rukovođenje i upravljanje, kao i način na koji se postupa sa pitanjem razvodnjavanja kroz ulaganje.

Ovim sporazumom međunarodne konferencije uspostavljaju se jasni i univerzalno usaglašeni termini i definicije za primenu u programima i inicijativama sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena, a time i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) za 2030. godinu, uključujući rodno specifične ciljeve u okviru SDG 5 o rodnoj ravnopravnosti.

 

 

Izvor: iss.rs