logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Srbija Ziđin Majning prva u Srbiji primenjuje standard SA 8000

Srbija Ziđin Majning (Zijin Mining), koja upravlja rudnikom bakra Čukaru Peki kod Bora, prva je kompanija u Srbiji koja je potvrdila usklađenost svog poslovanja sa zahtevima međunarodnog standarda SA 8000, koji uređuje oblast društveno odgovornog poslovanja na radnom mestu.


Kako se navodi, ovaj standard reguliše odsustvo dečijeg i prinudnog rada, zdravlje i bezbednost na radu, slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, diskriminaciju, disciplinski postupak, radno vreme, zarade, uskladjenost dobavljača i podizvođača.

„Kompanija je dokazala da ima odgovoran pristup prema izuzetno važnim oblastima rada i društveno odgovornog poslovanja, kao i da je usmerena na povećanje produktivnosti kroz upravljanje rizikom, konkurentnost i ostvarivanje bolje pozicije na tržištu rada, unapređenje odnosa sa javnošću, vladinim i nevladinim sektorom, kao i na izgradnju poverenja kod zaposlenih, investitora, lokalnih zajednica i potrošača“, rekli su u ovoj kineskoj kompaniji.

U skladu sa zahtevima SA 8000, u ovoj kompanija navode da su formirali Tim za socijalno odgovorno poslovanje radi unapređenja komunikacije između zaposlenih i menadžmenta i sprovođenja socijalne politike kojom se obavezala da, prilikom obavljanja svih poslovnih aktivnosti i u odnosima sa svim zainteresovanim stranama, primenjuje relevantne zahteve društvene odgovornosti koje propisuje ovaj standard.

 

 

Izvor: danas.rs