logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Osam vrsta meda ima oznaku geografskog porekla

Srbija ima osam vrsta meda s registrovanom oznakom geografskog porekla: homoljski, fruškogorski lipov med, kačerski, đerdapski, vlasinski, deliblatski i rtanjski, kao i med s Tare.

 

Rtanjski med je početkom ove godine dobio prvog ovlašćenog korisnika. Reč o udruženju „Lokalna akciona grupa Rtanj” iz Sokobanje, koja za sada okuplja 30 individualnih proizvođača ovog meda koji su prošli proces sertifikacije. Individualni proizvođači su kroz sertifikaciju potvrdili geografsko poreklo, kao i garantovan kvalitet i specifična svojstva rtanjskog meda koji proizvode.

Kako je preneo „Agroklub”, rtanjski med je zaštićena geografska oznaka za višecvetni med koji se proizvodi isključivo na delovima teritorija Sokobanja i Boljevac, odnosno na definisanom geografskom području planine Rtanj.

Ističe se da je zahvaljujući florističkom bogatstvu planine Rtanj, na kojoj se nalazi 17,55 odsto ukupnog broja vrsta i podvrsta flore Srbije, u rtanjskom medu analizom identifikovano čak 96 tipova polena.

Takođe, u flori planine Rtanj utvrđeno je 25 endemičnih vrsta i podvrsta flore što predstavlja pokazatelj izuzetne originalnosti geografskog područja na kojem se proizvodi rtanjski med, istaknuto je na sajtu Zavodu za intelektualnu svojinu.

Boja ovog meda varira od svetlo oker žute do boje svetlog ćilibara, a ukus se razvija od umereno kiselog preko umerenog do intenzivnog slatkog.

Njegov miris i aroma predstavljaju harmoničnu kombinaciju biljnih, voćnih i cvetnih nota koje mogu biti veoma suptilne, jedva uočljive do umereno izražene. Miris podseća na osušeno bilje, fermentisano i prerađeno voće, protkano laganim cvetnim mirisima.

Oznake geografskog porekla su zajednički naziv za dve vrste oznaka: ime porekla i geografsku oznaku kojima se označavaju prirodni proizvodi (voda, kamen itd.), poljoprivredni (kupus, beli luk, malina…), prehrambeni proizvodi (sir, kulen, kobasica…), industrijski proizvodi (pivo i sl.), proizvodi domaće radinosti (ćilim, vez…) i usluge (Čigota).

 

 

Izvor: politika.rs