logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Korak bliže ka GHG verifikaciji

U toku prošlog meseca, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koja se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

 

Obuku je organizovao TAIEX TRATOLOW u prijatnom ambijentu hotela Central Point u Beogradu. Predavači su bili eksperi iz EU: Lucy Candlin, FIEMA, C.Env (TRATOLOW), Zdenko Franic (HAA) i Monique Voogt (TRATOLOW).

Cilј ove obuke bio je da se podrže predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Srbije; Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i ATS-a u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS).

Ona je pružila praktičan uvid u to kako sprovesti akreditaciju ETS-a i razumeti specifične zahteve verifikatora ETS-a. Takođe, cilј je da se ATS-u pruži potrebno stručno znanje kako bi se odlučilo koji dokumenti će činiti osnovu za njihovo ocenjivanje ETS verifikatora i oblikovati proces akreditacije u Srbiji.

Kao rezultat ove obuke očekuje se da se pobolјša razumevanje praktičnih aspekata akreditacije i verifikacije u sistemu trgovanja emisijama. A ocenjivači će biti spremni da obavlјaju svoje zadatke u okviru planiranog sistema trgovine emisijama u Srbiji, u skladu sa EU sistemom trgovine emisijama.

 

 

Izvor: ats.rs