logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti automatskih vaga

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024), a koji se primenjuje od 1. januara 2025. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

 

Svim kontrolnim telima akreditovanim za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje omogućiće se da tokom 2024. godine budu ocenjena i u skladu sa navedenim pravilnikom. Imajući u vidu da donošenje navedenog pravilnika nije uslovilo promene od suštinskog uticaja na rad kontrolnih tela koja su već akreditovana za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje, odnosno da isto predstavlja samo nastavak načina rada na koji su regulisana sva ostala merila iz harmonizovane oblasti, u smislu donošenja posebnih pravilnika kojima se propisuju zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila u upotrebi, ATS će sprovesti dokumentaciono ocenjivanje. Dokumentaciono ocenjivanje se može sprovesti tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja. Kako se Pravilnik o overavanju automatskih vaga primenjuje od 1. januara 2025. godine, ATS će u obimu akreditacije zadržati i postojeće reference. Navedene reference će ostati u obimu akreditacije kontrolnih tela akreditovanih za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja automatskih vaga za pojedinačno merenje sve do 1. januara 2025. godine, kada će ATS smanjiti obim akreditacije tako da će od 1. januara 2025. godine za navedena kontrolisanja jedina referenca biti Pravilnik o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje ("Sl. glasnik RS", br. 31/2024).

 

 

Izvor: ats.rs