logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana radionica u oblasti GHG verifikatora

U toku prošlog meseca, predstavnici ATS-a učestvovali su u trodnevnoj radionici koju je organizovao TAIEX TRATOLOW u hotelu Golden Tulip Zira u Beogradu.

 

Nakon prethodne radionice organizovane u februaru ove godine čiji je cilj bio da se podrže zainteresovane strane u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS), ovoga puta organizovana je radionica u cilju njihove pripreme za primenu sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije GHG emisija.

Pored TRATOLOW eksperata i eksperata iz EU i Ministarstva zaštite životne sredine Srbije, među predavačima bili su i predstavnici ATS-a.

Cilj ove radionice bio je unapređenje ekspertize u oblasti ETS-a i pripremanje za akreditaciju potencijalnih verifikatora GHG -a u Srbiji i regionu.

Nakon ove uspešno realizovane radionice, potencijalni verifikatori biće spremni da obavljaju svoje zadatke na način koji je planiran u okviru sistema trgovine emisijama u Srbiji a po uzoru na EU ETS.

 

 

Izvor: ats.rs