logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Projekat „Početak rada na pripremi nove Strategije infrastrukture kvaliteta“

Dana 17. aprila 2024. godine u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda održan je (Kick off), početni sastanak kojim je pokrenuta inicjalna faza drugog dela projekta Infrastruktura kvaliteta, faktor razvoja konkurentnosti – pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira”

IPA 2019 EU4BE koji sprovodi Svetska banka u saradnji sa Ministarstvom privrede.

Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva privrede učestvovali članovi projektnog tima Svetske banke, predstavnici institucija infrastrukture kvaliteta (Instituta za standardizaciju, Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale), kao i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike.

Predstavljene su predstojeće projektne aktivnosti u vezi pisanja Strategije infrastrukture kvaliteta za period 2024-2030. i razmatran je Plan rada za naredni period.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs