logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljeno nekoliko pravilnika iz oblasti metrologije

Od januara do aprila 2024. godine objavljeno je devet pravilnika iz oblasti metrologije

 

U prethodnom periodu u "Službenom glasniku RS" objavljeno je 9 pravilnika iz oblasti metrologije i to:

U „Službenom glasniku Repubike Srbije“ broj 31/24 od 11. aprila 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju automatskih vaga za pojedinačno merenje,primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasniku Repubike Srbije“ broj 24/24 od 22. marta 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za tečnosti koje se koriste za pranje vetrobranskog stakla, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
u „Službenom glasniku Repubike Srbije“ broj 19/24 od 13. marta 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju medicinskih termometara, a stupio je na snagu 21.marta 2024. godine;
U „Službenom glasnikuRepubike Srbije“ 14/24 od 23. februara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju analizatora izduvnih gasova, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasnikuRepubike Srbije“ 14/24 od 23. februara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila toplotne energije, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasnikuRepubike Srbije“ 14/24 od 23. februara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A, B, C, 2, 1 i 0,5s, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasnikuRepubike Srbije“ 5/24 od 22. januara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda – uređaja za točenje tečnog naftnog gasa, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasnikuRepubike Srbije“ 5/24 od 22. januara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda ugrađenih na vozilu i na vozilu sa cisternom, primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
U „Službenom glasniku Repubike Srbije“ 4/24, od 19. januara 2024. godine objavljen je Pravilnik o overavanju gasomera sa mehovima, primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs