logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održana konferencija "Komparativna analiza prednosti, nedostataka i izazova različitih modela akreditacije"

Konferencija "Komparativna analiza prednosti, nedostataka i izazova različitih modela akreditacije", u organizaciji ATS-a, održana je 7. maja 2024. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

 

Ovo je bila prilika da zajedno sa kolegama iz turskog akreditacionog tela Turkish Accreditation Agency (TURKAK), rumunskog akreditacionog tela (RENAR) i holandskog akreditacionog tela Raad voor Accreditatie koji su govorili o sistemima akreditacije u svojim zemljama, unapredimo identifikovane ciljeve ATS-za naredni period a koji se odnose na digitalizaciju i upravljanje promenama u akreditacionim telima.

U ime Ministarstva privrede, prisutnima se obratio Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra a potom je održana panel diskusija koju je vodio mr Dragan Pušara, direktor ATS-a, na kojoj su svi učesnici diskutovali o izazovima sa kojima se suočavaju akreditaciona tela, kao što su nepristrasnost, kompetentnost, efikasnost i mnogi drugi.

Ovaj događaj je bio odlična prilika za deljenje i proširivanje našeg znanja u oblasti akreditacije i za diskusiju o budućem razvoju akreditacije iz različitih perspektiva.

 

Izvor: Akreditaciono telo Srbije (ATS)